Znanje gr kega jezika

https://ecuproduct.com/si/mass-extreme-naravni-stimulator-pri-izgradnji-misicne-mase/

Tolmaèenje je prevod, ki omogoèa komunikacijo med dvema sogovornikoma, ki ne komunicirajo v istem jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar pomeni, da uèenje ni èas za preverjanje besed v slovarju ali razmi¹ljanje o smiselnosti izjave. Pokazati morate veliko pozornosti in refleksov, tako da je prevod primeren tudi ne izgubi pomena, ki ga ¾eli posredovati sogovornik.

Najenostavnej¹i je konferenèni prevod, ki ga vodijo javni nastopi. Pogosto so uradna sreèanja hkrati prevedena v veè jezikov - odvisno od tega, v katerem jeziku govorijo govorci in poslu¹alci ali v katerih dr¾avah se predvajajo v ¾ivo.

Tolmaèenje v Var¹avi je odvisno od soèasnega usposabljanja, to je, ki deluje redno, konsekutivno tolmaèenje - s prevodom poteka, dokler govornik ne konèa opombe in jo upravlja s storitvijo posebnega posnetka, ¹epetanih prevodov - ko so govori za iste ljudje sedijo blizu nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi je besedilo prevedeno v sodno dvorano, zato poziva, da je potrebno stanje zaprise¾enega prevajalca. Pogosto ta prevajalec pomaga izbrani osebi med potovanjem v tujino, kjer potekajo poslovna / pogajalska sreèanja in je prevod koristen.

Veèina tolmaèev je èlan zdru¾enj, ki ne le poveèujejo ugled, temveè ponujajo tudi izobra¾evalne produkte ali ¹ole, v katerih lahko izbolj¹ate svoje kvalifikacije. Storitve takih oseb zlahka uporabljajo uradne komisije, ZN, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament, Evropska komisija. Zato so preprièani, da ¾enske, ki predlo¾ijo prevode, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in natanènosti.