Vakuumsko pakiranje ladij

Vakuumska embala¾a je primerna za shranjevanje izdelkov podalj¹ano uro. Zagotavljajo varnost hrane med prevozom in skladi¹èenjem. Na trgu se proda veliko modelov vakuumske embala¾e. Razlikujemo dve pomembni vrsti te jedi.

Stroj za pakiranje komorObstajajo ¹katle za pakiranje ¹katel in trakov. Obe obliki imata neposredne slabosti in vrednote. Vakuumsko pakirni stroj temelji na naèelu sesanja zraka iz notranjosti naprave. Pakirano blago je v celoti izra¾eno v zasebnem prostoru. To olaj¹a ponovljivost procesa je tudi nepogre¹ljiva znaèilnost za neomejen del pakiranega blaga, zato bo ta standardna naprava izpolnjena v visokih podjetjih. Za to vrsto enostavnih strojev za vreèke so preproste folijske vreèke v veliki izbiri in relativno poceni.

Pakirni strojNova konstrukcijska re¹itev je trakasti paker. Tukaj, pakirano blago, grem zunaj pakirnega stroja. V stanovanje se zaène samo vrh plastiène vreèke. Celoten postopek je torej mogoè, kot v primeru pakirnega stroja in ga mora nadzorovati zaposleni. Za zadnjo vrsto naprav so potrebne dra¾je torbe. Pomanjkljivost te standardne komore za pakiranje je mo¾nost pakiranja izdelka z nestandardnimi dimenzijami, ki se ni skril v notranjosti komore. Ta del opreme zagotavljajo ¹tevilni proizvajalci.

Tepro stroj za vakuumsko pakiranjeTepro vakuumsko pakirni stroj je izbran na podlagi ustreznih dokumentov in premi¹ljene konstrukcije, ki temelji na 50-letni izku¹nji podjetja. Tepro ponuja ¹iroko paleto strojev za pakiranje. Obstajajo tako preprosti dodatki za domaèo uporabo kot tudi najbolj prilagojena oprema za gostinstvo. Cenovni razpon strojev za vakuumsko pakiranje se giblje od nekaj sto zlotov do celo veè tisoè zlotov.

Najpomembnej¹e prednosti strojev za pakiranjeBlagovne znamke, ki jih je treba upo¹tevati pri izbiri pakirnega stroja, vkljuèujejo:- uèinkovitost èrpalke, ki je neposredno odlo¾ena na energijo naprave.- velikost komore ali njena dol¾ina- trajnost in dimenzije, ki bodo va¹emu domu priskrbele prilagojeno jed.- cena vreèk za doloèeno vrsto stroja za vakuumsko pakiranje.- pri veèjih napravah preverite, ali se vozièek lahko premika.