Revija program bo objavil

Simfonièni program je namenjen prodaji. Najpogosteje se uporablja v krhkih in malih podjetjih. Program se uporablja tudi za popoln popis zalog. Pripravlja gradbene dokumente: prodajo, skladi¹èe, nakup in plaèilo. Program je povezan s tiskalniki, blagajne in èrtne kode.

Najpomembnej¹e znaèilnosti programaProgram je na voljo v dveh skupinah: prodaja (brez skladi¹ène storitve, prodaja s skladi¹èem (podpora skladi¹èu. Programska oprema podpira denarna in negotovinska plaèila ter dela tudi z bankami. Trgovina Symfonia je povezana v nasprotni vrsti komercialnih in storitvenih podjetij. Programska oprema gre za delovanje grafiènih sklopov. Zahvaljujoè naèrtu lahko doloèimo naèin plaèila in datum, prodajno ceno, znesek popusta, znesek posojila. Symfonia handel nudi popolno storitev za komercialne, skladi¹ène in gotovinske dokumente. Program sodeluje s programom Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. S svojimi koristmi lahko ustvarjamo poroèila, periodiène izjave, nadzor rotacije in prestopni¹tva dobav.

Program bo za uèinkovito pripravo zalog pripravljen. Prav tako je koristna funkcija pospe¹enega prikazovanja besedil in sorodnih materialov. Programska oprema vam omogoèa delo z bazo podatkov izvajalcev. Zaposleni ima mo¾nost dobave in urejanja baze podatkov izvajalca. Med drugim lahko i¹èete stranke po po¹ti, ime podjetja. Aplikacija podpira ¹tevilne revije. Simfonija je preprost vmesnik (izgleda lepo in je pripravljen za uporabo. Zahvaljujoè temu je praksa s telesom instantna in zanesljiva. Trgovinski program Symfonia lahko obstaja v podjetjih, ki nimajo sodobne elektronske opreme. Moèno uèenje sistema je velika prednost trgovinskega programa symfonia. Program ne zahteva specializiranega usposabljanja in teèajev.