Modularni ucni nacrt upravnih tehnik

Program Optima je mreža številnih integriranih modulov sedežev na podlagi te baze podatkov. Odvisno od sredstev posameznega podjetja se lahko moduli prosto združujejo. Program ustvarja v ozadju Microsoft Windows omrežja (možno delo z enim uporabnikom in v spletnih razredih (Microsoft Internet Explorer 7.0 ali novejši.

https://silhouette55.eu/si/XG-55 - Naravni energetski stimulator za najbolj oblikovano silhueto!

Program Optima deluje samo na osnovi Microsoft SQL Server 2005, 2008 ali 2008 R2 (različica 2000 ni podprta. Med namestitvijo se seznanite z ostalimi zahtevami glede konfiguracije elektronske opreme in vsebine samostojne licence. Kadrovski sistem je namenjen malim in srednjim podjetjem. Odlično deluje z drugimi moduli, kot so izdajanje računov, upravljanje in trgovanje z revijo. Odide na:- registracija zaposlenih,- poravnava plačil ob upoštevanju odsotnosti, nadur, \ t- preverjanje odsotnosti delavca, dni dopusta,ustvarjanje kozmetike za objavo delovnih seznamov,- poravnava pogodb, \ t- obračunavanje odsotnosti zaradi starševskega, starševskega dopusta, porodniškega dopusta, drugega dopusta ob rojstvu otroka, \ t- delitev nadomestila v gotovini in nakazila z navedbo ustreznega bančnega računa, \ t- poravnava pogodb s tujci, \ t- izračun in tiskanje davčnih napovedi, \ t- ustvarjanje dokumentov o človeških virih kot pogodbe o zaposlitvi, priloge k pogodbam,- priprava deklaracij za PFRON in pomožnih izpisov za DEK-II in DEK-I-0,- arhiviranje kadrovskih obrazcev,- poravnava prejemkov zaposlenih v tujini.Modul za izplačilo plač ima naslednje storitve kot posojilne in posojilne sklade. Lahko se kombinira z organizmom Comarch ERP XL z metodo Comarch ERP Altum z mobilnimi aplikacijami: Comarch ERP e-Pracownik in mobilna flota Comarch ERP. Pravilen vnos podatkov v sistem Optima omogoča določeno organizacijo kadrovske službe in sekretariata. Modul sodeluje z organizacijo plačnika, ki omogoča poravnavo računov pri Zavodu za socialno zavarovanje.