Gps sprejemnik z zaslonom na dotik je

GASTRO POS je program, ki vam omogoèa tesno in intuitivno prodajo, razvito v veè premikih preko zaslona na dotik. Kot izjemno lahka pot do gastronomske trgovine, se igra z velikim priznanjem vodilnih restavracijskih kuharjev. Njegovo intuitivno delovanje pomaga natakarjem pri delu in tako olaj¹uje usposabljanje novih ljudi.

Zahvaljujoè zelo enostavnemu, intuitivnemu delovanju ne potrebuje lepega in dolgega treninga ter zelo dostopno metodo uporabe zaslona na dotik, ki je povezan z visoko ponudbo funkcij, ki je zelo primeren ne samo v majhnih, samostojnih prostorih, ampak tudi v gostinstvu.

Individualna izbira funkcijZahvaljujoè ¹tevilnim funkcijam in modulom je GASTRO POS zelo prilagodljiv sistem, ki ga bomo prevzeli na trgu. Glede na profil prostorov ali bar, pub ali celo restavracijo lahko prilagodite in prilagodite mo¾nosti, ki bodo najbolj ugodne za va¹e potrebe.

varnostPrijava v na¹e zaposlene v program z vnosom edinstvene kode, prstnega odtisa ali magnetne kartice omogoèa popoln nadzor nad èasom in uspehom, ki ga ustvarja. V razmerju iz polo¾aja lahko ¹e vedno nastavite pogled na mo¾nosti, tako da je prilagojen pravicam osebe, npr. Natakar vidi samo prodajo, upravitelj vidi prodajo in izdaje raèunov, delodajalec pa ima dostop do ljudi. GASTRO POS vam omogoèa omejitev izgube prostorov in poveèanje dobièka. Pos gastro program omogoèa tudi zaraèunavanje storitev v gastronomiji.

Prednosti programa:

podpora z zaslonom na dotik, z nekaj kliki;prilagoditev zaslona posebnim potrebam;kontrola raèunov in naroèil;pregledno oblikovan zaslon za izko¹èevanje;slikovna predstavitev prostora;poravnava natakarja v vseh predmetih;varèevanje delovnega èasa;brez te¾av pri spreminjanju jedi;skladnost s kuhinjo;preverjanje naroèil in raèunov;prilagodljivo oblikovanje cen;nadzor uveljavljenih popustov;sodelovanje s hotelskimi sistemi in napravami za posebne naloge.