Davcne blagajne

Vsak zavezanec, ki prodaja blago finančnim osebam, je dolžan evidentirati promet z uporabo blagajne. Ta metoda vam omogoča, da z davčnimi uradi opravite ustrezna poravnave. To izhaja iz zakona in je očitno.

Kaj pa uspeh zlomljene blagajne?

V takih zadevah je vredno urediti tako imenovani rezervni sklad. Njena lastnina ni zakonska zahteva, tj. V tovarni vsakega investitorja, o takem sproščanju razmišlja vnaprej. V idealnem primeru se zbira v različnih izrednih razmerah, ki želijo popraviti ustrezno opremo. Dejstvo je, da zakon o DDV jasno določa, da mora davčni zavezanec v uspehu nezmožnosti registrirati promet preko rezervnega sklada ustaviti prodajo. Rezervni urad lahko zaščiti pred nepotrebnimi in nepredvidljivimi zastoji v knjigah. Treba je opozoriti, da je treba pripravljenost na lastnino iz rezervne blagajne prijaviti davčnemu uradu, da se seznani z okvaro pohištva in da informacije o nadomestni napravi.

Na žalost, ko je bila zdaj dodana višja, pomanjkanje blagajne, v tekoči rezervo gotovini, vključuje potrebo po ustavitvi prodaje. Nato je nemogoče dokončati prodajo in taka dejanja so nezakonita in imajo lahko posledice v obliki velikih finančnih bremen. Ne kliče o situaciji, v kateri bo stranka prosila za prejem tega računa.

To bi moralo biti, kako obvestiti o neuspehu storitve popravila blagajne in fiskalnih poštnih tiskalnikov, pa tudi o davčnih organih glede molka pri ustvarjanju evidenc o trgovanju v trenutku popravila naprave in seveda strank z vrzeljo v prodaji.

Samo pri uspešnosti spletne dražbe podjetniku ni treba prekiniti svojega dela, vendar mora izpolnjevati nekaj pogojev - v vodeni evidenci mora biti jasno navedeno, za kakšen material je bilo plačilo upoštevano; plačilo mora biti elektronsko ali po pošti. V tej obliki bo prodajalec - davčni zavezanec imel privilegij vstaviti račun za DDV.