Blagajna dsa 45

Napako je človeška stvar. Zakonodajalci to vedo in so davkoplačevalcem omogočili, da popravijo napačno izdane prodajne dokumente in izjave, ne da bi pri tem nastale velike posledice. Ta možnost je še vedno na voljo pri registraciji prodaje na blagajni. Kdaj je to popravek na blagajni?

LevasanLevasan Levasan 2. Učinkovito sredstvo za artritis

Pri prodaji fizičnih oseb, ki ne opravljajo finančnih dejavnosti in pavšalnih kmetov, je treba za vsak primer zabeležiti finančni znesek in mu izdati potrdilo. Prihodki so izraženi v KPiR na platformi za periodično poročanje. Napake, ki nastanejo pri izdaji fiskalnih prejemkov, se navadno nanašajo na: znesek davka na izdelke in storitve, datum ali znesek prodaje, število blaga ali storitev. Možno je tudi, da se zvitki za blagajno, na kateri se izdajo potrdila, razrežejo na glavni blagajni in napačno natisnejo dokazilo o nakupih. Ko je prodaja blagajne na blagajni zelo utrujajoča in nevarna, obstaja, da transakcije, zapisane na blagajni, ni mogoče umakniti ali izboljšati s funkcijami, ki so na voljo v trenutnem orodju. Do države marca 2013 ni bilo čisto, kateremu sistemu je treba slediti v primeru napake na davčnem računu. V delu je bilo razvitih nekaj mehanizmov, katerih uporabo so podprle pisarne, vendar je bila obravnava tudi neuradna. Od 1. aprila 2013 smo v uredbi o blagajnah našli določbe, ki odločajo o tem vprašanju. Od aprila 2013 morajo davkoplačevalci, ki prijavijo prodajo pri blagajni, opraviti dve evidenci - evidenco o vračilu in pritožbah ter evidenco očitnih napak. Predpisi ne določajo, kako naj čakajo, ampak opisujejo podatke, ki morajo biti vključeni v njih. Oboje je prilagojeno tako, da popravi prodajo, kupljeno v zavesti blagajne, vendar bo pri uspehu zgornjega upoštevana še ena izmed njih. napake. Na mestu, ko se potrdilo prekliče, je treba v register napak vnesti ustrezen vpis, vključno z: bruto vrednostjo in davkom na nepravilno registrirano prodajo, kratek opis motivacij in oblike napake, skupaj s prvotnim potrdilom.